Chuyên mục: Hướng dẫn cơ bản

HƯỚNG DẪN CHƠI BITCOIN

HƯỚNG DẪN CHƠI BITCOIN SERVER PLAY.PKMINE.COM Bitcoin trong server giống như chơi cổ phiếu. Giá trị 1 đồng bitcoin sẽ thay đổi vào 6h00 sáng của server đó, tức là trời sáng trong game minecraft, giá sẽ thay đổi lên hoặc xuống tỉ lệ là 50%. Bạn sẽ bán bitcoin đi khi giá lên cao… Read more »

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CHO FACTION

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CHO FACTION /f help – Danh sách các lệnh /f list – Danh sách faction trong server /f f <tên faction> – Xem thông tin faction người khác /f player – Xem power của bạn /f player <tên người chơi> – Xem power của người chơi khác /f join <tên faction> – Gia… Read more »