Event câu hỏi tết – 20/2/2018

Event tết câu hỏi oympia kéo dài 2 tiếng và kết thúc .Kết quả:
Vinh_an : kiếm trùng thiên + rìu trùng thiên .
Jaxsit : Phòng thủ +100
Kimdong113 : phòng thủ +100
Neu_yeu: máu +100
và hàng ngàn giải thưởng khác ….
Chúc ae vui vẽ ( X )