Event PVP 1vs1 – 28/1/2018

🔥Tổng kết event 28-1:🔥
Thể loại: PVP 1-1
Số lượng: hơn 30 người
Thời gian: Từ 19h – 21h
💎
Hạng 1: BossBlack (BossMafia) – 100p
Hạng 2: bangvava – 70p
Hạng 3: phapdk1 + GokuSilver + NhatHomeis (NhatCrys) – 50p
Khuyến khích:
WhatTheChop, Spawner, BlazePvP1, Anubis, Bang__Cho__Dien, Plin, LeMinhChien, JasM1NE, _huygia, Farm, CLEAR, Thiendk021 – 20p
💎Trận chung kết: https://www.youtube.com/watch?v=Dgo8gklBAqk