HỆ THỐNG ĐỒ TRÙNG THIÊN, HUYỀN VIÊN

HỆ THỐNG ĐỒ TRÙNG THIÊN, HUYỀN VIÊN

Đồ vip nhất server gồm 2 loại:

Đồ Trùng Thiên 

Đây là đồ được ép sẳn một số dòng thuộc tính, bạn sẽ mạnh hơn người khác khi sở hữu những món đồ này. Tìm đổi ở /bs trungthien.

Đồ Huyền Viên

Đây là đồ nâng cấp hơn so với đồ trùng thiên, có kèm theo hiệu ứngkỹ năng (skill)

Xem video để hiểu rõ hơn: https://youtu.be/CJwKQc7Qilg